Digitaalisuuden edut

Onko sopimushallintasi tehokasta vai tehotonta?

80% yritysten välisten kaupankäynnin rahavirroista pohjautuu tehtyihin sopimuksiin ja asiakirjoihin. 60% yhtiön oikeudenkäynneistä aiheutuvista kustannuksista pohjautuu keskinäisten sopimusten erilaiseen tulkintaan tai rikkomuksiin.80% yritysten hallinnoimista sopimuksista pohjautuu vielä manuaalisiin dokumentteihin ja prosesseihin Tehoton sopimushallinta voi aiheuttaa jopa 9%:n kustannukset yhtiön liikevaihdosta.

Tehokkaalla sopimusten rakennus työkalulla luotte uusia sopimuksia yli 7 kertaa nopeammin kuin perinteisellä toimintatavalla ja päivitätte sopimusten uudistamiset tehokkaasti. Sisällöt on etukäteen juristien tarkistamia; samoin ohjeet ja vaihtoehdot myös päivitysten osalta!

Luo dokumenttisi nopeammin ja tehokkaammin ja tasalaatuisesti!  Agensin työkalulla uusien sopimusten luontiaika putoaa yli 2 tunnista 15 minuuttiin. Kaupankäyntiin liittyvien dokumenttien hyväksymisaika putoaa 5 kertaa lyhyemmäksi .Yrityksen juridisten dokumenttien ja versioiden keskittyminen jopa 5 kertaa pienemmiksi

Yrityksen juridisia sopimuksia ja asiakirjoja hoitavien henkilöiden tähän käyttämä aika putoaa 40%: sta jopa 10%:iin. Tarjoamme työkalussa joko
vahvaan pankkitunnistautumiseen tai omaan allekirjoitukseen pohjautuvan
sähköisen allekirjoituksen korkeatasoisella integroinnilla.

Omien, räätälöityjen sisältöjen luominen Agensin työkaluilla on nopeaa ja helppoa .Agens Oy tarjoaa edullisen ja nopean Asiakkaan tekemien sopimusten ja asiakirjojen tarkistuspalvelun .Agens tekee tarvittaessa Asiakkaalle tämän toivomat sopimukset ja asiakirjat nopeasti ja jopa 2 kertaa perinteisiä lakitoimistoja ja asianajotoimistoja edullisemmin

Nosta tehokkuutta digitaalisella sopimushallinnalla alentamalla kustannuksia, kasvattamalla tuottoja ja vähentämällä riskejä Agensin työkalun vaikutus kohdistuu kolmelle tasolle: Suoraan yrityksen lakiasioita hoitaviin henkilöihin, Suoraan yrityksen liiketoimintaa hoitaviin henkilöihin sekä molempiin yhdessä seuraavasti:


Odoo image and text block

Kustannussäästöt                                                

Miten: Nopeampi sopimusten luonti -Vähemmän aikaa yksinkertaisiin toistaviin asioihin ja enemmän aikaa lisäarvoa tuovaan räätälöinti työhön ja tapauskohtaisiin erikoispiirteisiin. Vähentää sisältöjen hyväksymis-menettelystä johtuvia pullonkauloja sisältöjen vakioinnilla .Vähemmän aikaa allekirjoitusten keräämiseen -Vähemmän kuluvaa aikaa vanhojen sopimusten etsimiseen ja korjaamiseen

TUOTTOJEN KASVAMINEN

Miten: Sopimusten saaminen jakeluun ja allekirjoitukseen nopeammin. Lyhyempi neuvotteluaika ja nopeampi sopimuksista päättäminen keskittymällä vain räätälöitäviin asioihin .Version hallinnalla tehokkaampi sopimus-ten päivitys.

RISKIEN VÄHENTÄMINEN

Vältetään vanhojen versioiden käyttäminen sekä vanhentunut, virheellinen tieto sähköisen sopimus- ja asiakirjavalikoiman käytöllä . Sopimushallinta täyttää Corporate Government vaatimukset. Sopimusvelvoitteiden kasvanut kontrollointi syntyy automaattisesti.


Odoo text and image block