Käyttöohjeita

Agens Oy:n palvelun käyttö on helppoa

Kuinka lisenssin käyttäjä käyttää palvelua?

Palvelun käyttö on helppoa ja nopeasti etenevät vaiheet tekevät mahdolliseksi luoda itse juridisesti korkeatasoista sisältöä. Tässä päävaiheet: 1. Käyttäjä siirtyy linkistä palveluun ja kirjautuu sähköpostiosoitteellaan ja itse luomallaan salasanalla sisään.
2. Käyttäjä valitsee tarvitsemansa dokumentin listasta juristien ennakkoon rakentamista pohjista asiakirjoja, sopimuksia ja työkaluja. 
3. Käyttäjä tekee dokumentit järjestelmällä 95%-100 %:sesti valmiiksi järjestelmän sisällä. Asiakirja tallentuu Agens.fi-sivun käyttäjätilille kohtaan Tilaukset.
4.Käyttäjä voi tallentaa dokumentin haluamaansa paikkaan ja lähettää sen sopimusosapuolelleen tarkistettavaksi. Tarvittavat pienet korjaukset tehdään saadun palautteen pohjalta käyttäjän toimesta tekstinkäsittelyohjelmalla.
5. Käyttäjä tallentaa lopullisen dokumentin ja osapuolet allekirjoittavat sen. Se voidaan muuttaa tarvittaessa pdf-muotoon ja allekirjoittaa ja tallentaa sähköisesti. 

Suomessa Agensin dokumenttimoottori on integroitu Sign Space digitaaliseen allekirjoitukseen ja dokumentin hallintaan vaihtoehtona dokumentin omalle jatko työstämiselle. Sitä on helppo käyttää molemmilla tavoin. 

Pilvipalveluun liittyen järjestelmään lisätään automaattisesti Agensin lakimiesten tekemät uudet sopimukset ja työkalut sekä päivitetään mahdollisista lainsäädännön muutoksista johtuvat korjaukset sekä kehitetään olemassa olevia työkaluja palautteen pohjalta. Luontiprosessiin voi tutustua videoita katsomalla tai klikkaamalla valittua tuotetta Agensin verkkosivuilla. 

 


 
Yleisiä ohjeita


Agensin toiminnan kantava ajatus ja periaate on tehdä sopimisesta helppoa. Sopiminen on aina riitelemistä parempi vaihtoehto. Palvelumme ovat tuotteistettuja asiantuntijapalveluja.

Sisäänpääsy järjestelmään toimii 2 eri tavalla:
-Lisenssiasiakas kirjautuu sopimuksen tekemisen jälkeen lisenssiasiakkaan sisään-
pääsystä sähköpostiosoitteellaan ja itse luomallaan salasanalla
-Yhteisöasiakas kirjautuu tehdyn sopimuksen jälkeen yhteisölle annetulla numerokoodilla koodiasiakkaan sisäänpääsystä syöttämällä oikean koodin 

Valittuanne palvelun pääsette vastaamaan kysymyksiin, joiden avulla haluamanne asiakirja valmistetaan teille. Kysymykset, vastausvaihtoehdot ja vastausten vaikutus asiakirjaan ovat kokeneiden alansa asiantuntijoiden tarkistamia. Vastattuanne kysymyksiin pääsette viimeistelemään asiakirja.

 Lisenssiasiakkaan asiakirja löytyy omalta käyttäjätililtä ja lähetetään käyttäjän sähköpostiin Microsoft Word dokumenttina jatkokäyttöä varten:
-Lähetä sopimusosapuolelle tarkistuksia ja kommentointeja varten
-Tee pieniä täsmennyksiä toisen osapuolten kommenttien pohjalta
-Muuta pdf muotoon ja allekirjoita sähköisesti ja arkistoi